Avaldamise reeglid

Veebilehel saab avaldada nii äri- kui erakuulutusi.

Keelatud on avaldada kuulutusi, mis on vastuolus Eesti Vabariigi seadustega.
Samuti ei aktseteerita kuulutusi, mis on seotud:
- alkoholi, narkootikumide, relvade ja mürkainete müügi, ostu, vahenduse ja vahetusega;
- ravimite müügiga;
- intiim-, eskort- ja striptiisiteenuste pakkumisega;
- püramiidskeemides osalema kutsumisega;
- ennustamine ja erinevad maagilised rituaalid;
- eetikareeglite rikkumise, kelmuse ja teistele isikutele ebameeldivuste tekitamisega.
- Spämm on keelatud. Kuulutuste avaldamine valedes kategooriates või ühe kuulutuse korduv avaldamine ühes või erinevates kategooriates toob kaasa kõigi selle kasutaja kuulutuste eemaldamise.

Kuulutused